Homepage

BPTO (Bert Plomp Technische Ondersteuning) is een onderneming die zich richt op het ondersteunen en adviseren van MKB bedrijven in de verspanende metaalindustrie.

BPTO CNC & CAM oplossingen geeft cursussen op maat Het is een relatief jong bedrijf, maar de kennis en expertise zijn opgebouwd gedurende een periode van meer dan 30 jaar bij verschillende bedrijven in en rondom het produceren met CNC gestuurde machines.

BPTO, opgericht door Bert Plomp, kenmerkt zich door een persoonlijk benadering, integer handelen, deskundig advies en een “geen gelul” mentaliteit. Zijn kracht ligt in het inventariseren van uw verbeter wensen en het vertalen hiervan naar een praktische aanpak die er voor zorgt dat uw mensen en/of middelen beter gaan functioneren.

Vaak komt BPTO in beeld op het moment dat er problemen zijn; de gewenste productiecapaciteit wordt niet gehaald of het lukt niet om de gewenste productspecificaties te behalen.

Ook komt het voor dat wij in overleg met de leverancier van een machine ondersteuning geven bij de ingebruikname van geleverde machines. Dit kan zijn voor het geven van training op de werkplek of voor het programmeren van de machine.